Result of PG 3rd Semester Examination(Session 2014-16) 

Result of MCA 2012-15 (Summer)

Result of B Tech (IT) 1st Semester Examination 2015-19 (Summer)

Results of B Lib & Information Science Examination – 2016

Result of MBA 4th Semester Examination (Session 2014-16-I)

Result of MBA 2nd Semester Examination (Session 2015-17)

Like us on Facebook