F.O
Sri Kailash Ram
Finance Officer, LNMU, Darbhanga, Bihar
8544513257
fo@lnmu.ac.in
Sl. No. Name Designation Mobile Number E-mail ID Photo
1. Shri Sivanath Paswan O.S.
2. Saiyad Rijwan Ahmad S.O.
3. Shri Bhagya Narayan Jha Assistant
4. Shri Mauleshwar Ray R.C/L.D.C.
5. Shri Anil Kumar Sharan R.C/L.D.C.
6. Shri Vishambhar Kumar R.C/L.D.C.
7. Shri Satrughan Thakur Store Keeper
8. Shri Bramhchari Prasad IVth Grade
9. Shri Kamal Mandal IVth Grade
10. Shri Krishna Kant Jha IVth Grade
11. Shri Pawan Kumar IVth Grade
12. Shri Nirendra Kumar IVth Grade
13. Shri Astanand Yadav IVth Grade
14. Shri Anand Bharti IVth Grade
15. Shri Chhabbu Minya IVth Grade